მთავარი
პროდუქტებივექტორული ტოპოგრაფიული მონაცემთა ბაზები
ვექტორული ტოპოგრაფიული მონაცემთა ბაზები

1:50 000 ტოპოგრაფიული ვექტრორული მონაცემთა ბაზა

მონაცემთა ტიპი:  საზღვრები, დასახლებული პუნქტები, რაიონები, სატრასნპორტო ქსელი, მიწის საფარი, სიმაღლე, რელიეფი, კომუნიკაციები
გეოგრაფიული განფენილობა: საქართველო
დროის პერიოდი: 1980-2009

--------------------------------------------------------

1:200 000 ტოპოგრაფიული ვექტრორული მონაცემთა ბაზა

მონაცემთა ტიპი:  საზღვრები, დასახლებული პუნქტები, რაიონები, სატრასნპორტო ქსელი, მიწის საფარი, სიმაღლე, რელიეფი, კომუნიკაციები
გეოგრაფიული განფენილობა: საქართველო
დროის პერიოდი: 1980-2009

--------------------------------------------------------

1:500 000 ტოპოგრაფიული ვექტრორული მონაცემთა ბაზა

მონაცემთა ტიპი:  საზღვრები, დასახლებული პუნქტები, რაიონები, სატრასნპორტო ქსელი, მიწის საფარი, სიმაღლე, რელიეფი, კომუნიკაციები
გეოგრაფიული განფენილობა: საქართველო
დროის პერიოდი: 1992