მთავარი
პროდუქტებიმონაცემთა ბაზები
მონაცემთა ბაზები

თბილისის მუნიციპალიტეტის გეომონაცემთა ბაზა

მონაცემთა ტიპი: კარტოგრაფიული საფუძვლის მონაცემთა ნაკრები გზებზე\ქუჩებზე, შენობებზე, ინფრასტრუქტურაზე, კომუნიკაციებზე, რელიეფზე, ჰიდროგრაფიაზე, ადმინისტრაციულ ერთეულებზე და სხვა.
გეოგრაფიული განფენილობა: თბილისი
დროის პერიოდი: 1999-2006

 --------------------------------------------------------

რაიონების გეომონაცემთა ბაზა

მონაცემთა ტიპი: კარტოგრაფიული საფუძვლის მონაცემთა ნაკრები გზებზე\ქუჩებზე, შენობებზე, ინფრასტრუქტურაზე, კომუნიკაციებზე, რელიეფზე, ჰიდროგრაფიაზე, ადმინისტრაციულ ერთეულებზე და სხვა.
გეოგრაფიული განფენილობა: საქართველოს ყველა რაიონი
დროის პერიოდი: 1999-2009

 --------------------------------------------------------

მოსახლეობის მონაცემები

მონაცემთა ტიპი:
დემოგრაფიულ მონაცემთა ნაკრები: მოსახლეობა, შობადობის დონე, სიკვდილიანობის დონე, ახალშობილთა სიკვდილიანობა ასაკისა და სქესის მიხედვით, ქორწინებები და გაყრები, სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაბადებიდან და სხვა.
გეოგრაფიული განფენილობა:
საქართველო
დროის პერიოდი:
2002