მთავარი

 

 

გვაქვს პატივი გაცნობოთ, რომ მიმდინარე წლის 13 ოქტომბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (I კორპუსი) ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „თანამედროვე გეოინფორმაციული სისტემების გამოწვევები“, რომელიც ეძღვნება საქართველოში გამოყენებით სფეროში გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემების (GIS) ერთ-ერთი ფუძემდებლის, მამუკა (მალხაზ) ხურციძის ხსოვნას

გეოინფორმაციული სისტემების საერთაშორისო კონფერენცია

13 ოქტომბერი 2023 

მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0179, ჭავჭავაძის გამზირი 1. თსუ-ს პირველი კორპუსი, მე-2 სართული, დიდი სააქტო დარბაზი.

 

 

 სარეგისტრაციო ფორმა 

 

 

 

 

დისტანციური ზონდირებისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების მომხმარებელთა XX საერთაშორისო კონფერენცია13
ნოე
19
დისტანციური ზონდირებისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების მომხმარებელთა XIX საერთაშორისო კონფერენცია13
ნოე
18
დისტანციური ზონდირებისა და გეოსაინფორმაციო სისტემების მომხმარებელთა XVIII საერთაშორისო კონფერენცია10
ნოე
17
ყველა სიახლე